AEP (NYSE) – 63.24

Akzo (NASDAQ) – 21.20

Ashland Inc. (NYSE) (numbers not available at press time)

Big Lots (NYSE) – 44.80

Bob Evans (NASDAQ) – 42.07

BorgWarner (NYSE) – 35.22

Century Alum (NASDAQ) – 7.21

Champion (NASDAQ) – 0.00

City Holding (NASDAQ) – 52.34

Collins (NYSE) – 82.75

DuPont (NYSE) – 69.51

US Bank (NYSE) – 44.92

Gen Electric (NYSE) – 29.31

Harley-Davidson (NYSE) – 56.52

JP Morgan (NYSE) – 69.88

Kroger (NYSE) – 31.24

Ltd Brands (NYSE) – 65.71

Norfolk So (NYSE) – 94.95

OVBC (NASDAQ) – 24.15

BBT (NYSE) – 39.34

Peoples (NASDAQ) – 24.94

Pepsico (NYSE) – 106.96

Premier (NASDAQ) – 16.82

Rockwell (NYSE) – 124.24

Rocky Brands (NASDAQ) – 10.35

Royal Dutch Shell – 51.36

Sears Holding (NASDAQ) – 11.38

Wal-Mart (NYSE) – 69.78

Wendy’s (NYSE) – 11.07

WesBanco (NYSE) – 33.47

Worthington (NYSE) – 48.45

Daily stock reports are the 4 p.m. ET closing quotes of transactions Nov. 7, 2016, provided by Edward Jones financial advisors Isaac Mills in Gallipolis at (740) 441-9441 and Lesley Marrero in Point Pleasant at (304) 674-0174. Member SIPC.